لینک های دسترسی

هند ششي تروور را بحيث جانشين کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد نامزد نموده است


هند ششي تروور، يک مامور ارشد ملل متحد را بحيث جانشين کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد نامزد نموده است که عالي ترين مقام اين سازمان بين المللي ميباشد.

دور دوم پنجسالۀ عنان بتاريخ سي ويکم ماۀ دسمبر ختم ميشود.

ششي تروور در حال حاضر بحيث معاون منشي عمومي در امور مخابرات و اطلاعات ايفاي وظيفه مينمايد.

ناڤتيج سرنا نطاق وزارت خارجۀ هند ميگويد دهلي جديد قويأ از مفکورۀ دوراني منطقوي حمايت نموده وبرين اساس يابد منشي عمومي آيندۀ ملل متحد از قارۀ آسيا باشد. نطاق گفت هند ازين انتخاب به ساير کشور هاي اطلاع داده و خواستار حمايت آنها شده است.

ششي تروور که پنجاه سال عمر دارد، ازسال ۱۹۷۸ بدينطرف کارمند ملل متحد ميباشد. وي در هند و ايالات متحده تحصيل نموده و چندين برشتۀ تحرير درآورده است.

XS
SM
MD
LG