لینک های دسترسی

Breaking News

درخواست رئيس جمهور ايران از کشور هاي آسياي مرکزي براي حمايت از کشورش


محمود احمدي نژاد رئيس جمهورايران از کشورهاي آسياي مرکزي خواست تا کشورش را در منازعۀ بين المللي روي پروگرام انکشاف ذروي آنکشور حمايت نمايند.

احمدي نژاد امروزپنجشنبه طي صحبت در جلسۀ سران کشور هاي آسياي مرکزي در چين خواستار حمايت آنها در مقابله با آنچه وي آنرا مداخلۀ پرخاشگرانه توسط قدرت هاي سلطه جو در غرب خواند، گرديد.

رهبر ايران به اعضاي سازمان همکاري شانگهاي گفت آنها ميتوانند اين سازمان را با توسعۀ همکاري هاي اقتصادي وروابط ديگر قدرمند تر سازند. وي پيشنهاد ميزباني يک گردهم آيي وزراي نفت تمام کشور هاي شامل در جلسۀ سران اين هفته را نمود.

ايران در جلسۀ سازمان همکاري هاي شانگهاي بحيث ناظر شرکت دارد. اعضاي اين سازمان را چين، روسيه و چهار کشور کوچک تر آسياي مرکزي، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان و ازبکستان تشکيل ميدهد. پيشنهاد احمد نژاد اهداف اين گروه را که محدود به مقابله با جدايي طلبي. دهشت افگني و تندروي ميباشد، وسعت قابل توجه ميبخشد.

XS
SM
MD
LG