لینک های دسترسی

انفجاربم باعث هلاکت بيست نفر درعراق گرديد


پوليس عراقي ميگويد که حداقل بيست نفر در جريان دو حمله با بم امروز جمعه کشته شده و سي تن ديگر مجروح گرديده اند

يک بم تعبيه شده در موتر در شهر جنوبي بصره که اکثريت باشندگان ان شيعيه ميباشند در نزديکي بازار شهر و تانک تيل منفجر شده و حد اقل ده تن را کشته و ۱۵ نفر ديگر را زخمي ساخت

در شهر بعقوبه در شمال بغداد که اکثريت باشندگان انرا سنُي ها تشکيل ميدهند ، بمي در نزديک يک مسجد منفجر شده و حد اقل ده تن را کشته و ۱۵ نفر ديگر را مجروح گردانيد

در بغداد ، مقامات شرايط شديد امنيتي را نافذ کرده اند به شمول قيود بر گشت و گزار بعد از اداي نماز جمعه ، پس از ان وضع گرديد که تصادماتي بين شورشيان و قواي عراقي و ايالات متحده به وقوع پيوست

به قرار گزارش چندين تن در تصادمات نزديکي جاده حيفا ، کشته شدند . مامورين عراقي ميگويند که مقتدا ال صدر تندرو شيعه مذهب وملاي بنياد گرا درين جنگها دست دارد

XS
SM
MD
LG