لینک های دسترسی

انفجار بم در بلوچستان باعث قتل عسکر پاکستاني شد


مقامات در ولايت جنوب غربي بلوچستان پاکستان ميگويند انفجار يک ماين باعث قتل يک عسکر شبۀ نظامي شد و تندروان مظنون قبايلي دو پايپ لاين گاز را منفجر ساختند.

پوليس در ولايت بلوچستان ميگويد اين عسکر در منطقۀ آشوب زدۀ ديره بوگتي کشته شد. آنها ميگويند انفجار پايپ لاين که در عين منطقه رخ داد جريان گاز طبيعي را بدستگاۀ عمده مختل ساخت.

کسي ادعاي مسؤليت اين واقعه را نکرده است. مسؤليت حملات مشابه در گذشته بدوش تندروان قبايلي محلي انداخته ميشد که مکرراً بر تاسيسات انرژي و قواي امنيتي دران ولايت حمله کرده اند. اين تندروان در صدد بدست آوردن سهم بيشتري از عايد منابع طبيعي منطقه هستند.


XS
SM
MD
LG