لینک های دسترسی

اسرائيل همۀ نقاط تفتيش اطراف باريکۀ غزه را مسدود نموده و قواي نظامي را در سرحد جمع کرده است


در حاليکه عساکر اسرائيلي براي تهاجم بر غزه آمادگي ميگيرند جامعۀ بين المللي خواستار خويشتن داري شده است

اسرائيل به تعقيب اختطاف يک عسکر آن کشور، همۀ نقاط تفتيش اطراف باريکۀ غزه را مسدود نموده و قواي نظامي را در سرحد جمع کرده است.

ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل در قبال دستگيري يک عسکر اسرائيلي توسط تندروان فلسطيني، به قواي نظامي آن کشور هدايت داد تا براي تهاجم آماده باشند و اسرائيل تقاضاي گروگان گيرندگان را براي آزادي زندانيان زن فلسطيني رد کرده است.

فلسطينيان ديده شده اند که در اطراف عمارات موانع اعمار ميکنند و براي منازعه آمادگي ميگيرند.

ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي از هردو جانب تقاضا کرده تا براي حل موضوع بر دپلوماسي متکي شوند نه خشونت .

مقامات فلسطيني گفتند يک انفجار بزرگ در شهر غزه يک نفر را کشته و دو تن ديگر را مجروح ساخته است.

انفجار يک موتر را از بين برد ولي علت آن معلوم نيست. قواي نظامي اسرائيل مسؤليت آنرا تکذيب نمود.

همچنان امروز مقامات فلسطيني ميگويند حماس و فتح، جناح هاي رقيب فلسطيني، روي پلاني بتوافق رسيدند که تلويحاً اسرائيل را برسميت ميشناسد.

جزئيات اين توافق واضح نيست. انتظار ميرود امروز يک اعلاميۀ رسمي صادر گردد.


XS
SM
MD
LG