لینک های دسترسی

جنرال برتانوي: طالبان قويتر از ان است که توقع ميرفت


يک جنرال ارشد برتانيه ميگويد شورش طالبان در افغانستان قويتر ازانست که توقع برده ميشد ولي عساکر برتانوي ميتواند باين چالش پاسخ مشابه بدهد.

تورن جنرال پيتر وال امروز طي مصاحبه اي با بي بي سي گفت انتظار برده ميشد که وقتي قواي بيشتر بمنطقه مستقر گرديد، عساکر برتانوي را بمبارزه بطلبند. اما او گفت در هفته هاي اخير هرگاه عساکرش با طالبان روبرو شدند برانها غالب گرديده اند.

بروز سه شنبه در يک حملۀ طالبان در جنوب افغانستان دو عسکر برتانوي کشته شد. دران جنگ حد اقل ۲۶ تندرو مظنون و چهار عسکر افغاني نيز کشته شدند.

قواي ۳۳۰۰ نفري برتانيه بخشي از يک قواي ۱۰ هزار نفري ائتلاف است که بهمکاري عساکر افغاني بر پناه گاه هاي طالبان در سراسر افغانستان حمله ميکنند.

امروز در ولايت زابل پوليس افغاني گفت حد اقل يک بم گزار انتحاري مواد منفلقۀ داخل موترش را در نزديک يک کاروان موترهاي نظامي منفجر ساخت. درين حمله صرف بم گزار کشته شد.

XS
SM
MD
LG