لینک های دسترسی

Breaking News

حد اقل ۳۳ نفر در جنگ هاي جمهوريت مرکزي افريقا کشته شده اند


مامورين ملل متحد ميگويند که حد اقل ۳۳ نفر در تصادمات بين اردو و گروههاي شورشيان در بخشهاي شمالي جمهوريت مرکزي افريقا کشته شده اند

يک روزنامه نگار در پايتخت اينکشور به صداي امريکا گفت که ۱۳ جسد عساکر به تعقيب جنگ هاي اوايل اين هفته به شهر انقتال داده شد . کشته شدگان شامل قواي حفظ صلح در منطقه و شورشيان ميباشد

وزير دفاع جمهوريت مرکز افريقا شورشيان چاد را مسوول حملات ميداند اما گروههاي شورشي انکشور در بخشهاي نا ارام در شمال انکشور عملياتي را براه انداخته اند

کشور هاي چاد و سودان با جمهوريت مرکز افريقا همسرحد ميباشند که اوضاع در انجانيز بي ثبات است . جنگ در ان مناطق در ماه گذشته تلفات دو عسکر را بميان اورد

حکومت جمهوريت مرکز افريقا از جامعه بين المللي درخواست نموده است تا براي آرامش اوضاع کمک کنند

XS
SM
MD
LG