لینک های دسترسی

اعتراض کنندگان با پليس در کشمير برخورد نمودند


در سري نگر پايتخت تابستاني کشمير،پليس ضد شورش با هزاران مظاهره کننده در گير شد.پليس براي متفرق ساختن چهار هزار نفر که امروز شنبه بعنوان اعتراض عليه کشته شدن يک موسيقي دان ذريعه قواي امنيتي بروي جاده هاي برآمده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

در اين زد وخورد ها حد اقل شش پليس زخمي شده اند .

شاهدان گفتند ، صاحب منصبان پليس در بعد از ظهر روز جمعه بر (عنايت الله بهت)آهنگ سا ۳۱ ساله درنزديک خانه اش در سري نگر گلوله باري کردند.

نطاق پليس گفت که پليس وقتي داخل ااقدام شد که( بهت) از امر توقف پليس سرباز زد، اما باشندگان محل حادثه ميگويند که عنايت الله بهت در حال قدم زدن عادي روزانه اش بود.

هند از سال ۱۹۸۹ بدين سو در منطقۀ داراي اکثريت مسلمان و انقسام يافتۀ کشمير با يک جنبش جدايي طلبان در جنگ ميباشد.

XS
SM
MD
LG