لینک های دسترسی

Breaking News

رنگين دادفر سپنتا وزير خارجه افغانستان وارد دهلي جديد شده است


رنگين دادفر سپنتا وزير خارجه افغانستان وارد دهلي جديد شده است و در انجا روز جمعه با من موهن سنگهه صدراعظم و اناند شرما،وزير دولت براي امور خارجۀ هند مذاکراتي انجام داد.

هردو جانب در صدد اند روابط ذات البيني قوي بر قرار سازند. انها در باره موضوعات امنيتي و امکان کمک مزيد هند براي باز سازي افغانستان جنگ زده مذاکره نمودند.

هند تعهد خود را براي معاونت درباز سازي اقتصادي افغانستان تجديد کرده است.

مقامات هند ميگويند، دهلي جديد همچنان به وزير خارجه افغانستان گفت که هند در اعمار يک افغانستان ديمو کراتيک و با ثبات نيز کمک خواهد کرد.

هند قبلا مبلغ ۶۵۰ مليون دالر را براي کمک در ساحاتي چون اعمار زيربناي اقتصادي،مراقبت هاي صحي و معارف تعهد کرده است.

هردو کشور همچنان در باره طرق مبارزه مشترک عليه دهشت افگني مذاکره کردند.


XS
SM
MD
LG