لینک های دسترسی

فضانوردان به معاينۀ سفينۀ رفت و برگشت آغاز کردند


فضانوردان سفينۀ رفت و برگشت دسکوري به معاينۀ آن سفينه براي صدمات احتمالي در زمان پرتاب، آغاز کرده اند.

عملۀ سفينه از کمره اي همراه با دستگاۀ ليزر که در نوک يک ميلۀ ۱۵ متري نصب است در معاينۀ سينه، بال و پوز دسکوري، استفاده ميکند.

مامورين ادارۀ فضائي ايالات متحده گفتند تصاوير ويديوئي نشان ميدهد که هنگام پرتاب سفينه پنج توته از مواد عايق تانک خارجي دسکوري جدا شده است، اما آنها ميگويند که اين نگراني اي در مورد حفاظت سفينه ايجاد نميکند.

قرار است عملۀ دسکوري بروز پنجشنبه سفينه را به استيشن فضائي وصل کرده و تدارکات را تحويل داده و روش هاي معاينه و ترميم را تمرين کنند.

قرار است دو تن از عملۀ هفت نفري دسکوري در جريان ماموريت ۱۲ روزۀ سفينه حد اقل دو بار در فضا قدم بزنند.

XS
SM
MD
LG