لینک های دسترسی

تصادمات بين جناح هاي رقيب در سوماليه


جنگجويان تندرو اسلامي سومالي بريک منطقه محاصره شده اي ميليشيا هاي رقيب از يک جنگ سالار غير مذهبي حمايت دارند، حمله کرده اند.

شاهدان عيني در مقديشو پايتخت سوماليه ميگويند درزدو خورد امروزي ميليشاهاي رقيب با هاوان ، توپخانه و ساير سلاح هاي ثقيله ، دست کم ۱۱ تن کشته و ده ها تن يگر زخمي شدند.

جنگجويان مسلمان اخيراً ميليشيا هاي وفادار به جنگ سالاران غير مذهبي که اداره مقديشو را در ماه قبل ازدست دادند،هدف قرارداده اند .

بنياد گر ايان اسلامي ميگويند قادرند نظم وقانون را در سوماليه ، که ظرف زياده از ۱۵ سال محروم از آن بوده اند دوباه برقرار سازند .


XS
SM
MD
LG