لینک های دسترسی

رمزفلد از تاجکستان ديدن ميکند


دانلد رمزفلد، وزير دفاع ايالات متحده به تاجکستان مواصلت کرد

وزارت خارجۀ تاجکستان ميگويد رمزفلد با امام علي رحمنوف، رئيس جمهور ملاقات ميکند تا همکاري ذات البيني و اوضاع افغانستان را مورد بحث قرار دهدد.

دو کشور در ماۀ مارچ موافقتنامۀ همکاري در محافظت سرحدات را امضا کردند.

طيارات امريکائي از سال ۲۰۰۱ باينطرف از قلمرو هوائي تاجکستان در رابطه به ماموريت هاي خود در افغانستان استفاده کرده است. اين توافق بعد ازان کسب اهميت نمود که قواي نظامي ايالات متحده سال گذشته بخاطر انتقاد ايالات متحده از تخطي هاي حقوق بشر در ازبکستان، از يک پايگاه در ازبکستان اخراج شد.

آخرين بازديد رمزفلد از تاجکستان در ماۀ آگست سال ۲۰۰۵ بود تا از حکومت تاجکستان بخاطر همکاري در جنگ تحت رهبري ايالات متحده عليۀ دهشت افگني تشکر کند.


XS
SM
MD
LG