لینک های دسترسی

سفلينه کيهاني ديسکوري از استيشن بين المللي جدا شده ودرحال برگشت مي باشد


سفينه رفت وبرگشت ديسکوري ايالات متحده از استينشن فضائي ين المللي جدا شده و اجراي آخرين مرحه ماموريت خودرادر پيش گرفته است .

ديسکوري امروز شنبه درست سر ساعت ۱۰۰۸ « جي ام تي» و بعد از آنکه مسافرت نه روزه خودرا به آآن استيشن تکميل نمود ، از استيشن جدا شد .

طي اين مدت سرنشينان سفينه هزار ها کيلوگرام مواد مورد و تجهيزات مورد ضرورت را به استيشن سپردند . سفينه کيهاني ديسکوري همچنان « تامس رييتر» کيهانورد آلماني را به استيشن منتقل ساخت تا تازه ترين عضو عمله سه عضوي آن استيشن گردد.

متحده ميگويند در يکي از واحد هاي انرجي ضميمه ئسفينه ، که در گيرمبوط به چرخش و فرودآمدن فعاليت دارد ، لييکي را سراغ کرده اند .

انجنيير هاي ناسا فردا يکشنبه اين واحد را امتحان خواهند کرد تا بنگرند بدتر خواهد شد يا نه ؟ هرگاه وضع لييک بد تر شود ، عمله شش نفري سفينه همه بايد ماده سوخت«هيدرازيين » آن واحد را تخليه کنند تا خطر وقوع حريق را حين ورود مجدد سغفينه به جو زمين از بين ببرند .


XS
SM
MD
LG