لینک های دسترسی

حملات اسرائيل در غزه وزارت خارجۀ فلسطينيان را تخريب کرد


طيارات جنگي اسرائيل براي دومين بار طي کمتر از يک هفته بر وزارت خارجۀ فلسطينيان در غزه جحمله کرده بر شهر غزه خسارات بيشتري وارد کرد.

حملۀ هوائي امروزي عمارت عمدۀ وزارت خارجه را که محمود زهار وزير خارجۀ فلسطينيان دران دفتر دارد، قسماً منهدم ساخت. بسياري از منازل در نزديک وزارت خارجه صدمه ديده است و از چندين جراحت گزارش داده شده است.

XS
SM
MD
LG