لینک های دسترسی

تسليمي سه صد تن ديگر از هوا خواهان سردستهٌ قبيلهٌ بلوچ


مقامات رسمي پاکستان مي گويند، سه صد جنگجوي ديگر از طرفداران (نواب اکبر بوکتي) رئيس قبيلهٌ بلوچ، که متهم به حملات روزانه بر پايپ لاين هاي نفت و قواي امنيتي ميباشد، خود را تسليم نمودند.

(عبدل صمد لاسي) ،يک مقام عالي رتبهٌ حکومت در منطقه، مي گويد شش قوماندان اين جنگجويان نيز تسليم شده اند.

هفتهٌ گذشته مقامات از تسليم شدن تقريباً هشتصد نفر از حاميان (بوکتي) گذارش داد.

(لاسي) گفت، بوکتي پشيباني طرفداران خود را از دست داده است، و حالا در کوه ها فراري ميباشد. وي (بوکتي) را تشويق نموده است تا بدون قيد و شرط وبدون معطلي بيشتر تسليم شود

به روز پنجشنبه، پرويز مشرف ، رئيس جمهور پاکستان هنگام ايراد بيانيه به مردم پاکستان گفت، که شورش در بلوچستان در حال از بين رفتن است، و نواب اکبر بوگتي در حال فرار ميباشد

XS
SM
MD
LG