لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده از ايران تقاضا ميکند تا بموازين حقوق بشر احترام نمايد


گروۀ مراقب حقوق بشر خواستار تحقيقات مستقل در مورد مرگ يک تن از فعالين جنبش محصلين در زندان اوين تهران شده است.

اين گروۀ مرافع حقوق بشر ميگويد مقامات زندان و يا مقامات ديگر دولت ايران اگر مسؤل مرگ اکبر محمدي باشند بايد تحت تعقيب عدلي قرار گيرند.

طبق گزارش محمدي بتاريخ ۳۰ جولاي از اثر يک اعتصاب دامنه دار غذائي وفات يافت. او بخاطر نقشش در مظاهرات ماۀ جولاي سال ۱۹۹۹ محصلين بطرفداري از ديموکراسي توقيف شده بود.

در قبال مرگ يک محصل ناراضي در زندان ايڤين تهران، ايالات متحده از حکومت ايران تقاضا کرده تا بحقوق بشر احترام نمايد.

شان مکارمک طي بيانيه اي که بروز سه شنبه صادر شد مراتب تسليت را به فاميل، دوستان و پشتيبانان اکبر محمدي که يکي از فعالين جنبش محصلين بود، ابراز کرد.

مکارمک گفت ايالات متحده سرکوبي شديد ناراضيان را توسط حکومت ايران و همچنان اختناق دوامدار جامعۀ مدني و کساني را که براي آزادي فردي مبارزه مينمايند، محکوم ميکند.

XS
SM
MD
LG