لینک های دسترسی

Breaking News

طيارات جنگي اسرائيل  بر اهداف حزب الله اصابت کرد و هفت اسرائيل کشته شده است


طيارات اسرائيلي امروز پنجشنبه اهداف حزب الله را درحومه بيروت و همچنان در وادي بقا در شرق لبنان در امتداد سرحد سوريه مورد حمله قرار داد.

اردوي اسرائيل در عين زمان تائيد نمود که دو عسکر انکشور در جنگ جنوب لبنان ، جاييکه ده هزار عسکر قواي زميني اسرائيلي با چريک هاي حزب الله در نبرد شديد هستند ، کشته شده است اردوي اسرائيل ميگويد که عساکر در ده قريه و دهکده در منطقه پيشرويي کرده اند

اما حزب الله به شليک راکت در شمال اسرائيل ادامه ميدهد و مطبوعات اسرائيلي ميگويد که حملات راکت امروز باعث کشته شدن پنج تن از افراد ملکي گرديده است

ايهود المرت صدراعظم اسرائيل به روزنامه هاي ايتالوي گفته است که حملات نظامي به رسيدن به اهدافي نزديک شده است که اسرائيل ميخواست حزب الله را خلع سلاح کرده و چريک هاي انرا از جنوب لبنان بيرون نمايد

فواد سينيورا ، صدراعظم لبنان ميگويد در جريان سه هفته منازعه بيش از ۹۰۰ نفر کشته و سه هزار تن ديگر زخمي شده اند

XS
SM
MD
LG