لینک های دسترسی

در لندن تظاهرات اعتراض آميزي با تقاضا به آتش بس فوري در شرق ميانه براه خواهد افتاد


توقع ميرود هزارن نفر در جاده هاي لندن امروز در اعتراض به منازعه لبنان ، تظاهراتي را انجام داده و آتش بس فوري را تقاضا نمايند

اعتراض کنندگان قرار است تا منزل رسمي توني بلير صدراعظم برتانيه که عمارت شماره ده در سرک داونگ است پيشروي کنند . تنظيم کنندگان اين تظاهرات از انها خواسته اند که بوتهاي طفلانه را در محل يادوبود جنگ که در مقابل منزل توني بلير واقع است بگذارند و اين نشان دهنده انست که يک تعداد زياد اطفال در جنگ سه هفته يي کشته شده اند

ائتلافي موسوم به « جنگ را متوقف بسازيد » اين راه پيمايي را تنظيم نموده است . تظاهرات از صدراعظم برتانيه تقاضا مينمايد تا از مقاومت دست کشيده ويک آتش بس فوري را در لبنان بميان اورد

XS
SM
MD
LG