لینک های دسترسی

اندونيزيا از دو واقعۀ تلفات ناشي از انفلونزاي پرندگان گزارش داد


مقامات صحي اندونيزيا ميگويند طي دو روز گذشته دو نوجوان از اثر مرض انفلونزاي پرندگان وفات يافته تعداد مجموعي قربانيان اين مرض را دران کشور به ۴۴ رسانيد که بيشترين تعداد در جهان است.

آزمايشات لابراتواري محلي در هفتۀ جاري نشان داد که هردو قرباني که يک دختر و يک پسر ۱۶ ساله بودند هنگام مرگ بمرض انفلونزاي پرندگان مصاب بودند. اين واضح نشده که آيا مرگ آن دو بهمديگر ارتباط داشت يانه.

اگر سازمان صحي جهان اين دو واقعه را تائيد کند، اندونيزيا در تعداد تلفات ناشي از انفلونزاي پرندگان از ويتنام سبقت ميکند که تا بحال بيشترين تعداد تلفات ناشي ازين ويروس را داشت.

در عين زمان، حکومت چين تائيد کرده است که يک مرد در سال ۲۰۰۳ از اثر مرض انفلونزاي پرنگان هلاک شد، که دو سال قبل ازان است که چين اولين واقعۀ مرض را دران کشور گزارش داد. وزارت صحيۀ چين اين موضوع را امروز اعلام کرد. اين واقعه در ماۀ جون توسط يک تحقيق کنندۀ چين طي مقاله اي در يک مجلۀ طبي ايالات متحده گزارش داده شده بود.

XS
SM
MD
LG