لینک های دسترسی

تقاضاي رهبر کاتوليک هاي جهان از رئيس جمهور اندو نيزيا در مورد عفو سه شورشي عيسوي


پاپ بندکت رهبر کاتوليک هاي جهان از حکومت اندو نيزيا تقاضا نموده است تا سه جنگجوي عيسوي را، که قرار است به جرم تشدد هاي فرقوي سال دو هزار و يک، اعدام گردند، عفو نمايد.

پاپ اين تقاضاي کتبي را امروز جمعه از (سوسيليو بمبانگ يادهو يونو) رئيس جمهور اندو نيزيا نمود.

پوليس در ايالات مرکزي (سولاوسي) اندو نيزيا، جائيکه مظاهره چيان بخاطر اعدام اين اشخاص جمع شده اند، در حال آماده باش قرار دارد.

XS
SM
MD
LG