لینک های دسترسی

Breaking News

کمک حدود هفت هزار عسکر اتحاديه اروپا به لبنان


مقامات اتحاديهٌ اروپا مي گويند، اعضاي آن اتحاديه در حدود هفت هزار عسکر را براي قواي توسعه يافتهٌ حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان وعده داده اند.

کوفي انان سرمنشي ملل متحد امروز جمعه گفت، از فرانسه خواسته تا اين قوا را تا ماه فبروري سال ۲۰۰۷ رهبري نمايد، و بعداً ايتاليه مسؤليت آنرا به عهده خواهد گرفت.

آقاي انان امروز در بروکسل صحبت نمود، جائيکه وزراي خارجهٌ اتحاديهٌ اروپا ملاقات مينمايند تا موضوع کمک عساکر به قواي ملل متحد را مورد بحث قرار دهند.

يک فيصله نامه ملل متحد در مورد ختم جنگ بين اسرائيل و جنگجويان حزب الله، تقاضاي پانزده هزار عسکر قواي حافظ صلح را نموده است.

ولي ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه گفت، قواي حافظ صلح به پانزده هزار عسکر ضرورت ندارد. وي گفت اين رقم بسيار زياد است.

XS
SM
MD
LG