لینک های دسترسی

انان خواستار ختم انسداد راه هاي هوائي و بحري لبنان و آزادي عساکر شد.


کوفي انان، سرمنشي ملل متحد از اسرائيل تقاضا کرد تا به انسداد راه هاي هوائي و بحري لبنان خاتمه دهد و از حزب الله تقاضا نمود تا دو عسکر اسرائيلي را که دستگير کرده بود، رها نمايد.

آقاي انان امروز بعد از ملاقات در بيروت با فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان و محمد فنَيش وزير مربوط حزب الله در کابينۀ آن کشور اين تقاضا را بعمل آورد.

حزب الله اين دو عسکر اسرائيلي را بتاريخ ۱۲ جولاي در جريان يک حمله از فراز سرحد، اسير گرفت. آن حمله که طي آن سه عسکر اسرائيلي کشته شد بحنگ ۳۴ روزه بين اسرائيل و حزب الله منتج گرديد.

آقاي انان در جريان بازديد از بيروت گفت ميخواهد عواقب جنگ و تطبيق قطعنامۀ ملل متحد را که خواستار آتش بس و يک قواي توسعۀ يافتۀ ملل متحد ميشود، و تاکيد بر همبستگي بين المللي با رابطه به لبنان را مورد بحث قرار دهد.

قرار است رهبر ملل متحد همچنان از اسرائيل، سوريه و ايران نيز ديدن کند.

در عين زمان، حکومت ايتاليه اعزام ۲۵۰۰ عسکر را براي قواي توسعه يافتۀ حافظ صلح ملل متحد در جنوب لبنان، منظور کرده است.

ترکيه ميگويد موافقه نموده تا به قواي حافظ صلح ملل متحد در لبنان عسکر بفرستد. اين اقدام مستوجب منظوري پارلمان ترکيه ميباشد.

در پاريس، ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه تقاضاي خود را از اسرائيل مبني بر رفع انسداد راه هاي بحري و هوائي لبنان، تکرار کرد.
XS
SM
MD
LG