لینک های دسترسی

در بم گزاري انتحاري در کابل ۴ نفر از اهالي و يک عسکر ناتو کشته شد.


مقامات در افغانستان ميگويند انفجار بمي که در يک موتر تعبيه شده بود و کاروان وسايط ناتو را هدف قرار داد، حد اقل چهار نفر از اهالي و يک عسکر ناتو را در کابل هلاک ساخت.

مامورين ميگويند حد اقل سه عسکر ناتو درين حملۀ امروزي در جادۀ عمدۀ شرق کابل مجروح شدند.

در جنوب کشور، مقامات ميگويند شورشيان طالب بر ولسوالي گرمسير ولايت هلمند حملۀ شبانه کرده و براي چندين ساعت جنگيده و بالاخره فرار کردند. مامورين ميگويند درين جنگ ۱۶ تندرو و سه فرد پوليس کشته شدند.

همچنان امروز طيارات جنگي ناتو بر عساکر ناتو گلوله باري کرده و يک عسکر را کشته و چندين تن ديگر را زخمي ساخت. ناتو ميگويد اين عملياتي است که از بدو آغاز آن بروز شنبه تا بحال ۲۰۰ تندرو را کشته است.

هدف اين عمليات اخراج شورشيان از ولسوالي پنجوائي ولايت قندهار است.

XS
SM
MD
LG