لینک های دسترسی

ماويست هاي نيپال حکومت را متهم کرده که بتخلف از آتش بس، اسلحه وارد ميکند.


ماويست هاي نيپال حکومت را متهم کرده که بتخلف از توافق آتش بس براي اردو اسلحه و مهمات وارد ميکند.

يک نطاق شورشيان ميگويد ده ها عراده لاري حکومتي که فکر ميشود حامل اسلحه باشد در طول شب از هند به نيپال داخل شده و بسوي کتمندو حرکت کرد.

حکومت نيپال اين اتهام را رد کرده گفت اين کاروان براي قواي حافظ صلح که به لبنان ميرود، تجهيزات را انتقال ميداد.

حکومت هند اين اتهامات را بي اساس و نادرست خواند.

XS
SM
MD
LG