لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپا ميگويد در مذاکرات ذروي ايران پيشرفت ميکند.


هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپا ميگويد در مذاکرات روي حل و فصل بن بست پروگرام ذروي ايران، پيشرفت واقعي صورت ميگيرد.

سولانا امروز در بروکسل بخبرنگاران گفت که در مذاکرات با مقامات ايراني هيچگاهي باين اندازه جديت وجود نداشته است.

قبلاً در طول روز فرانسه تائيد کرد که علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي گفت کشورش آماده است تا التواي پروگرام غني سازي يورانيم را مورد بحث قرار دهد.

ايران ضرب الاجل تاريخ ۳۱ آگست شوراي امنيت ملل متحد را براي التواي غني سازي يورانيم، ناديده گرفته است.

در واشنگتن، جورج بش، رئيس جمهور گفت ميخواهد يقين حاصل کند که ايران بهانه جوئي ننمايد و اين تقاضا را تکرار کرد که فعاليت هاي غني سازي را ملتوي سازد. آقاي بش گفت وقتي محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران جهت اشتراک در جلسات مجمع عمومي ملل متحد به نيويارک بيايد با او ملاقات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG