لینک های دسترسی

بيانات پاپ و حمله بر دو کلیسای ديگر در ساحل غربی


در عکس العمل بمقابل تبصره هاي پاپ بينيديکت ، رهبر کاتوليک هاي جهان ، که يک تعدادي از مسلمانان را خشمگين ساخته است ، دو کليساي ديگر در ساحل غربي درياي اردون ، مورد حمله قرار گرفت.

در يکي از دو حملۀ که امروز يکشنبه رخ داد ، مهاجمين ناشناس کليسائي را در شهر«تولکرم» در قبل از صبح امروز به آتش کشيدند ، که باعث خسارات شديد گرديد. واقعه ديگر در دهدکدۀ توبلئس در نزديکي جنيين رخداد که در آن يک کليساي خورد ، بعد از آن که بر آن يک بم آتش زا پرتاب شد ، قسماً طعمه آتش گرديد. در اين حملات کسي زخمي نشده است.

شيخ لاتيني بيت المقدس « مايکل صباح» قرار بود امروز ، در سعي براي ترميم روابط بين مسيحييان ومسلمانان ، از شهر نابلوس يا الخليل ، بازديد کند.

از هنگاميکه پاپ در تبصره هاي خود اسلام را به دهشت پيوند داد ، چهار کليساي وابسته به فرقه هاي متعدد ، هدف حمله قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG