لینک های دسترسی

رهبران افغانستان و پاکستان در مبارزه عليۀ دهشت افگني همديگر را ملامت کردند.


پرويز مشرف، رهبر پاکستان از مساعي کشورش در جنگ عليۀ دهشت افگني مدافعه کرده و افغانستان را متهم ميکند که درين قسمت اقدامات کافي نمينمايد.

آقاي مشرف به بيانيۀ آقاي حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان پاسخ ميداد که گفت کشورش توسط دهشت افگنان خارجي از ماوراي سرحد تهديد ميشود، که اشارۀ واضحي به پاکستان بود.

آقاي کرزي گفت لازم است که پناه گاه هاي دهشت افگنان در ماوراي سرحد افغانستان از بين برده شود.

آقاي مشرف حملۀ متقابل نموده گفت مشکل دهشت افگنان در افغانستان است و براي پاکستان مشکلات ايجاد ميکند.

انتظار ميرود دو رهبر هفتۀ آينده با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ملاقات نموده يک سلسله موضوعات را مورد بحث قرار دهند.

در عين زمان، ديروز در واشنگتن، قوماندان ارشد ناتو گفت مؤفقيت دراز مدت در افغانستان به بازسازي و انکشاف متکي است و از جامعۀ بين المللي خواستار کمک بيشتر شد.

XS
SM
MD
LG