لینک های دسترسی

رهبر حزب الله در اجتماع امروزي در بيروت اشتراک کرد.


شيخ حسن نصرالله، رهبر حزب الله امروز در اجتماع عظيم مردم در جنوب بيروت گفت حزب الله ء مربوط او هيچگاه تحت فشار از اسلحۀ خود منصرف نميشود.

او در محضر صدها هزار پشتيبانش گفت که گروۀ مربوط او بيش از ۲۰ هزار راکت دارد و تا وقتي لبنان قادر بدفاع از خود عليۀ اسرائيل نشود، از اسلحۀ خود منصرف نخواهد شد.

نصرالله گفت محتمل بنظر نميرسد که قواي حافظ صلح ملل متحد بذخيرۀ اسلحۀ او که اکنون بزرگتر از زمان قبل از جنگ ۳۴ روزه با اسرائيل است، ضرر برساند.

در حاليکه او ازانچه پيروزي الهي ميخواند، تجليل ميکرد گفت دو عسکر اسرائيلي را که اسارت شان توسط حزب الله بجنگ يک ماهه منجر شد، آزاد نخواهد کرد. آن جنگ بتاريخ ۱۴ آگست خاتمه يافت.

اين اولين باري بود که نصرالله بعد از منازعه با اسرائيل ، در انظار عامه نمايان ميشود.
XS
SM
MD
LG