لینک های دسترسی

کرزي ميگويد پاکستان ميتواند در جنگ عليۀ دهشت افگني اقدامات بيشتري کند.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد اميدوار است در ملاقاتش با جنرال پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان و جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در قصر سفيد راه هاي بهتر شکست دادن دهشت افگني بوجود بيايد.

آقاي کرزي ديروز ضمن مصاحبه با شبکۀ تلويزيوني C.N.N. گفت اميدوار است در کوشش براي امحاي پناهگاه هاي دهشت افگنان در منطقۀ سرحد بين دو کشور همکاري پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان را کسب کند.

رئيس جمهور افغانستان گفت جنگ عليۀ دهشت افگني بايد بجائي برده شود که دهشت افگنان تعليم مي بينند و تمويل ميشوند.

پرويز مشرف طي مصاحبۀ جداگانه با شبکۀ تلويزيونيC.B.S. اذعان کرد که دهشت افگنان در پاکستان تعليمات ميبينند. او گفت طالباني که احيا شده بايد شکست داده شود.

XS
SM
MD
LG