لینک های دسترسی

ايران ميگويد بمنظور حل و فصل بن بست ذروي فرانسه يورانيم را غني بسازد.


يک مامور ارشد ايران پيشنهاد کرده که منحيث يک راۀ حل و فصل مقابلۀ ذروي آن کشور با غرب، فرانسه اتحاديه اي را تشکيل بدهد که يورانيم ايران را غني سازد.

محمد سعيدي، معاون ادارۀ انرژي ذروي ايران اين موضوع را در جريان مصاحبه با راديوي فرانسه که امروز مصاحبه را منتشر ساخت، بيان کرد.

سعيدي گفت مؤلدين ذروي فرانسه ميتوانند شرکاي اين اتحاديه باشند که فرانسه را قادر ميسازد فعاليت هاي غني سازي يورانيم را بطور ملموسي کنترول کند.

مقامات حکومت فرانسه خود را ازين پيشنهاد دور ساخته تقاضاي بين المللي را براي متوقف ساختن فعاليت هاي غني سازي يورانيم ايران تکرار کرد.

يک مقام ارشد برتانيه هشدار داده است که براي وضع تعزيرات بر ايران بخاطر عدم پيروي از ضرب الاجل ۳۱ آگست جهت متوقف ساختن غني سازي يورانيم، آمادگي صورت ميگيرد. اين مامور ارشد که نخواست اسمش افشا شود، امروز به وسايل نشراتي گفت آمادگي صورت ميگيرد که يک قطعنامۀ شوراي امنيت ملل متحد تسويد گردد، که تعزيرات را عليۀ ايران وضع ميکند.

XS
SM
MD
LG