لینک های دسترسی

دو دانشمند امريکائي جايزۀ فزيک نوبل را دريافت کردند،


دو امريکائي جايزۀ نوبل سال ۲۰۰۶ را در رشتۀ فزيک حاصل کردند.

اکادمي سلطنتي ساينس سويدن اين جايزه را امروز در استکهولم اعلان کرد. اکادمي، جان مذر John Mather و جورج سموت George Smoot را بخاطر مطالعات پيدايش کائنات و منشا ستاره ها برندۀ جايزۀ نوبل اعلام کرد.

تحليل اطلاعاتي که توسط اقمار مصنوعي ايالات متحده جمع آوري شده بود، توسط مذر و سموت، مفکورۀ "Big Bang" يعني پيدايش کائنات از اثر يک انفجار کيهاني در ملياردها سال قبل تقويه نمود. اين مفکوره حاکي بود که آن انفجار کيهاني، کائنات امروز را بوجود آورد.

مذر ۶۰ سال دارد و در مرکز پروازهاي فضائي گادرد Goddard در ايالات متحده کار ميکند. سموت ۶۱ سال دارد و استاد يونيورستي برکلي در ايالت کليفورنياست.

اين دو دانشمند جايزۀ نوبل را بين خود تقسيم ميکنند. جايزۀ امسال نوبل بيش از يک مليون و ۳۰۰ هزار دالر ارزش دارد.

XS
SM
MD
LG