لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد در مورد خشونت در عراق نگران است.


مقام ارشد کمک بشري ملل متحد ميگويد خشونت در عراق از کنترول خارج شده و روزانه در حدود ۱۰۰ نفر را هلاک ميسازد.

يان اگلند ميگويد قربانيان شامل مجلوبين پوليس، قضات و وکلاي حقوقي است. او ميگويد زنان نيز بطور روزافزوني قرباني جرم موسوم به ناموس ميشوند. اگلند امروز در ژنيو بخبرنگاران گفت يک گزارش تخمين ميکند که از تهاجم ماۀ مارچ سال ۲۰۰۳ باينطرف ۶۵۵ هزار عراقي در جنگ کشته شده اند.

اين گزارش که در مجلۀ برتانوي موسوم به Lancet لنست منتشر شده حاکيست که در حدود ۶۰۰ هزار نفر از اثر خشونت، عمدتاً گلوله باري جان خود را از دست داده اند. تحقيق کنندگان همچنان دريافتند که وفيات بنا بساير علل چون امراض نيز ازدياد يافته است.

اين ارقام بمراتب بيشتر از ساير تخمين هاست. اين مطالعه را تحقيق کنندگان عراقي و امريکائي بنا بر مصاحبه با خانواده هايي که بطور اتفاقي انتخاب شده بودند و تعداد تلفات را با ارقام قبل از جنگ مقايسه شده، نوشته شده است.

XS
SM
MD
LG