لینک های دسترسی

Breaking News

ملا عمر از خشونت هاي بيشتر در افغانستان هشدار داد. 


ملا محمد عمر، رهبر برکنارشدۀ طالبان، ميگويد شورش در افغانستان طي ماه هاي اينده شدت بيشتر اختيار خواهد کرد. ملا عمر در پيامي عنواني اژانس هاي خبر رساني و صفحه اي کمپيوتري ، اظهار تاسف کرد که افغا نستان هنوز هم تحت کنترول انچه وي صليبيون خواند، قرار دارد. وي پيش بيني نمود که قواي غربي در افغانستان شکست خواهند خورد. ملا عمر در پيام خود حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان را نوکر صليبيون خواند و گفت آقاي کرزي يه يک محکمه اسلامي کشانيده خواهد شد. از سال ۲۰۰۱ باينطرف که امريکا رژيم ملا عمر را سرنگون ساخت وي در خفا بسر ميبرد. اژانس هاي خبري ميگويند که پيام ملا عمر، بميناسبت حلول عيد فطر، بود. موثق بودن اين پيام تائيد شده نمي تواند.

XS
SM
MD
LG