لینک های دسترسی

Breaking News

دو عسکر آلماني بخاطر عکس هاي جمجمه ها در افغانستان مؤقتاً برطرف شده اند.


مقامات نظامي آلمان ميگويند دو عسکر را بارابطه به يک سلسله تصاوير ناراحت کنندۀ عساکر که با جمجمه هاي انسان در افغانستان گرفته شده، مؤقتاً برطرف کرده اند.

يوسف يونگ، وزير دفاع آلمان اين موضوع را امروز در برلين اعلام کرد.

اين افتضاح بروز چهارشنبه وقتي افشا شد که رونامۀ بلد آلماني چندين تصوير را که طبق گزارش در سال ۲۰۰۳ گرفته شده بود منتشر ساخت که دران جمله عکس وقيح يک عسکر آلماني با يک جمجمه شامل بود.

تلويزيون RTL بروز پنجشنبه تصاويري را پخش کرد که نشان ميداد يک عسکر يک جمجمه را ميبوسد و ديگري آنرا بر بانَت موتر عسکري گذاشته است. طبق گزارش تصاويري را که RTL نمايش داد يک سال بعدتر گرفته شده بود.

اين تصاوير در يک قسمت زياد آلمان افتضاح را ببار آورده است. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان اين تصاوير را منزجر کننده و نابخشودني خوانده است.

وزير دفاع ميگويد قواي نظامي هويت حد اقل شش عسکر را دران تصاوير تثبيت کرده و وعده داده که آنها را مجازات خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG