لینک های دسترسی

کورياي جنوبي و جاپان تعزيرات را بر کورياي شمالي نگه ميدارند.


کورياي جنوبي و جاپان از تصميم کورياي شمالي جهت بازگشت بمذاکرات چندين مليتي روي پروگرام ذروي استقبال کرده اند ولي ميگويند به تعميل تعزيراتي که بر پيونگ يانگ بعد از آزمايش ذروي وضع گرديد، ادامه ميدهند.

يو ميونگ هوان، معين وزارت خارجۀ کورياي جنوبي امروز هشدار داد که تعزيرات ملل متحد بر کورياي شمالي صرف در صورتي کاهش خواهد يافت که مذاکرات شش جانبه در قسمت از بين بردن قابليت ذروي پيونگ يانگ مثمر باشد. سخنگوي حکومت جاپان در توکيو پيام مشابهي صادر کرد.

در عين زمان، بان کي مون، وزير خارجۀ کورياي جنوبي جهت ملاقات با ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه بماسکو رفته است. وزارت خارجۀ روسيه نيز بيانيه اي صادر نموده و از بازگشت کورياي شمالي بمذاکرات استقبال نموده و خواستار از سر گرفتن هرچه زودتر مذاکرات شد.

آقاي پوتين به بان گفت که ماسکو از نزديک ناظر انکشافات در شبۀ جزيرۀ کورياست.

کورياي شمالي امروز گفت تاوقتي موضوع رفع تعزيرات مالي ايالات متحده در اجندا شامل باشد بميز مذاکرات باز ميگردد.

XS
SM
MD
LG