لینک های دسترسی

Breaking News

صليب سرخ خواستار منع بم هاي خوشه اي شد.


کميتۀ بين المللي صليب سرخ از جامعۀ بين المللي تقاضا کرده تا استفاده از بم هاي خوشه اي را فوراً متوقف سازند و از کشورهاي دارندۀ اين بم ها تقاضا نموده تا ذخاير خود را از بين ببرند.

فلپ سپوري، يک مامور کميتۀ صليب سرخ در ژنيو بخبرنگاران گفت وقت آن فرارسيده که روي اين موضوع اقدام محکم بين المللي شود. او گفت سازمان مربوط او طي کنفرانس مرور بر متابعت از يک سند سال ۱۹۸۰ ملل متحد روي اسلحۀ متعارفي که بروز سه شنبه در آن شهر سويس افتتاح ميشود، اين تقاضاي خود را رسماً عرضه خواهد کرد. او همچنان پلاني را جهت داير شدن يک کنفرانس متخصصان جهت منع اسلحۀ خوشه اي اعلام کرد.

اين مقام صليب سرخ خاطر نشان ساخت که بم هاي خوشه اي که طي چهل سال گذشته از جنگ هاي گذشته باقي مانده هنوز هم بقتل و معيوب ساختن مردم در لاوس، افغانستان، عراق، اريتريا، ايتيوپيا و سربستان ادامه ميدهد. او مخصوصاً در مورد بم هائي که طيارات اسرائيلي در جنگ لبنان پرتاب کرد، نگراني خود را ابراز داشت.

XS
SM
MD
LG