لینک های دسترسی

Breaking News

در سري لانکا جنگ شديد بحري مشتعل شده است.


يک جنگ شديد بحري بعد ازان در شمال سري لانکا مشتعل شد که شورشيان ببرهاي تامل بر قايق هاي جنگي بحريه يک حملۀ انتحاري را براه انداختند.

مقامات نظامي ميگويند شورشيان بر يک گزمۀ قواي بحري در خارج سواحل شبۀ جزيرۀ جفنا حمله کرده از يک تعداد قايق هاي مملو از مواد منفجره استفاده کردند. حد اقل دو قايق بحريه و هشت قايق شورشيان تخريب گرديد.

جنگ در حالي آغاز يافت که حکومت سري لانکا بخاطر يک حملۀ مهلک بر يک کمپ پناهندگان، مراتب تاسف خود را ابراز داشت، ولي شورشيان تامل را بخاطر مرگ اهالي ملامت کرد.

يک سخنگوي حکومت امروز از حکومت مدافعه کرده گفت امنيت ملي سري لانکا اهميت فوق العاده دارد. حکومت ميگويد شورشيان از اهالي منحيث سپر انساني استفاده ميکنند.

شورشيان تامل ميگويند در حملۀ روز سه شنبه که عساکر بر يک مکتب و خانه هاي اهالي تامل در منطقۀ شرقي بتي کالوا مرمي هاي توپ را شليک کردند، ۴۵ نفر کشته و ۱۲۵ تن ديگر زخمي شدند.

XS
SM
MD
LG