لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت نيپال و شورشيان امضاي موافقتنامۀ صلح را بتعويق افگندند.


مقامات نيپالي ميگويند امضاي يک موافقتنامۀ تاريخي صلح جهت ختم ده سال جنگ داخلي بتعويق افتاده است.

هيئت هاي شامل مذاکرات ميگويند حکومت و شورشيان ماويست هنوز هم بتوافق متعهد هستند ولي موضوعات جزئي هنوز هم لاينحل است. مقامات گفتند شايد اين توافق بروز سه شنبه امضا شود.

پاراچندا، رهبر شورشيان و گيريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم امروز در کتمندو در مورد موافقتنامه که ماويست ها را در يک حکومت انتقالي جذب مينمايد، مذاکره کردند.

موافقتنامه همچنان از قواي حکومتي و جنگجويان شورشي خواستار ميشود تا اسلحۀ شان را تحت نظارت ملل متحد قرار دهند.

شورشيان از سال ۱۹۹۶ باينطرف براي سقوط دادن رژيم سلطنتي نيپال جنگ ميکردند. آنها در ماۀ اپريل بعد ازانکه گيانندرا، پادشاۀ آن کشور در پاسخ به احتجاجات عظيم، از قدرت مطلقه منصرف شد، آتش بسي را اعلام نمودند.

XS
SM
MD
LG