لینک های دسترسی

Breaking News

هسپانيه، فرانسه و اتياليه ابتکار صلح شرق ميانه را آغاز کردند.


هسپانيه به فرانسه و ايتاليه پيوسته تا يک ابتکار صلح را در منازعۀ بين اسرائيل و فلسطينيان آغاز کنند.

هوزي لويس رادريگيز زپتيرو Jose Luis Rodriguez Zapatero صدراعظم هسپانيه امروز در يک کنفرانس سران با ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه، اين کوشش را اعلام کرد. او گفت اين ابتکار شامل تقاضا براي يک تبادلۀ اسرا و يک آتش بس فوري ميباشد.

اسرائيل امروز گفت عساکر آن کشور يک مرد مسلح فلسطيني را در کرانۀ غربي رود اردن بضرب گلوله بقتل رسانيدند. اردوي اسرائيل ميگويد عساکر بعد از کشف يک مرد مسلح در يک کمپ پناه گزينان در شهر نابلس گلوله باري. نابلس محل تصادمات مکرر بين قواي اسرائيلي و تندروان فلسطيني بوده است.

در باريکۀ غزه، طيارات جنگي اسرائيل ديشب، چند ساعت بعد از قتل يک زن اسرائيلي و مجروح نمودن دو تن ديگر در يک حملۀ راکت فلسطينيان در شهر سدروت، حملات هوائي را براه انداختند.

شاهدان عيني فلسطيني ميگويند درين حملات اسرائيلي بر منزل يک رهبر جناح نظامي حماس يک نفر مجروح شد. منزل يک عضو کميته هاي مقاومت مردمي نيز هدف قرار گرفت.

XS
SM
MD
LG