لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و ايالات متحده در نظر دارند رشد قواي امنيتي افغانستان را تسريع کنند.


مقامات دفاعي افغانستان ميگويند روي پلاني جهت تسريع رشد قواي امنيتي افغانستان کار ميکنند.

عبدالرحيم وردک، وزير دفاع افغانستان و دگر جنرال کارل آيکنبري قوماندان قواي ائتلاف در افغانستان بروز سه شنبه در وزارت دفاع ايالات متحده با خبرنگاران صحبت کرد.

وردک گفت افغانستان ميخواهد تا سال ۲۰۰۸ بهدف ۷۰ هزار عسکر نايل شود، که سه سال قبل از تقسيم اوقات است. او تقاضا کرد که اين تسريع رشد بايد با عصري سازي تعليمات و تجهيزات همراه باشد.

جنرال آيکنبري گفت ايالات متحده بهبود بخشيدن قابليت و ازدياد تعداد عساکر اردو و افراد پوليس را تحت غور قرار داده است. او گفت ازدياد فعاليت هاي شورشيان در افغانستان اقدامات سريع در جهت انکشاف قواي امنيتي افغانستان را لازمي ميسازد.

وردک همچنان اين بيانات پاکستان را رد کرد که افغانستان بايد مشکل شورشيان خود را خود حل کند.

او گفت ميخواهد که پاکستان در قسمت از بين بردن پايگاه هاي دهشت افگنان در قلمرو پاکستان اقدامات زيادي نموده و استخدام جنگجويان و کسب پشتيباني را مشکلتر سازد.

XS
SM
MD
LG