لینک های دسترسی

Breaking News

ادارۀ انرژي ذروي تقاضاي ايران را براي کمک در دستگاۀ پلوتونيم رد کرد.


دپلومات ها ميگويند ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد تقاضاي ايران را براي کمک تخنيکي در راۀ اکمال يک دستگاۀ توليد پلوتونيم رد نموده است که مقامات ايالات متحده ميگويند شايد مواد مورد ضرورت ساختن بم ذروي توليد کند.

گريگوري شولت، سفير ايالات متحده گفت اين تصميم امروزي هيئت مديرۀ ادارۀ ذروي باين معني است که اين تقاضا براي هميشه رد گرديده است.

ساير دپلومات ها در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفتند ممکن است آنها در آينده اين تقاضاي ايران را تحت غور قرار دهند.

تهران ميگويد ولو که کمک بين المللي دريافت هم نکند، باعمار دستگاۀ اراک ادامه خواهد داد.

در عين زمان، محمد البرادعي، رئيس ادارۀ ذروي ملل متحد گفت ايران موافقه نموده که بمفتشين اجازۀ دسترسي به دستگاۀ غني سازي يورانيم در ساحۀ نتانز و يک پايگاۀ سابق نظامي بدهد. او گفت تهران بعد از ماه ها مانع شدن مفتشين، در جهت درست قدم ميگذارد.

البرادعي گفت ادارۀ ذروي بخاطر عدم همکاري ايران هنوز نتوانسته شک و ترديد را در مورد پروگرام ذروي آن کشور رفع کند.

XS
SM
MD
LG