لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم عراق خواستار کنفرانس امنيتي منطقوي شد.


نوري المالکي، صدراعظم عراق خواستار يک کنفرانس آشتي سراسري بمنظور بحث روي بحران سياسي و امنيتي کشور گرديد.

آقاي مالکي گفت حکومت همچنان نمايندگاني را به کشورهاي همسايه اعزام ميکند تا در صدد جلب کمک آنها براي ثبات بخشيدن بمنطقه گردد.

قصر سفيد به اين اعلاميه عکس العمل نشان داده و جلب کمک از همسايگان عراق را يک نظر خوب خواند.

در عين زمان، مقامات نظامي ايالات متحده در بغداد گفتند توقع دارند که تا اواسط سال ۲۰۰۷ تمام عراق تحت کنترول قواي عراقي قرار گيرد. تورن جنرال ويليم کالدول William Caldwell گفت جورج بش، رئيس جمهور و نوري المالکي، صدراعظم عراق در ملاقات سران در اردن روي اين موضوع مواقفه نمودند.

در بغداد از بم گزاري و گلوله براي هاي بيشتري گزارش داده شد. مقامات امنيتي عراق ميگويند انفجارات بم هاي تعبيه شده در موتر حد اقل ۱۵ نفر را هلاک ساخت و حد اقل ۱۴ نفر امروز وقتي کشته شدند که افراد مسلح بر يک بس حامل کارگران در بغداد گلوله باري کردند.

XS
SM
MD
LG