لینک های دسترسی

Breaking News

اگستو پينو چي دکتاتور سابق چلي در گذشت.


يک سخنگوي شفاخانه ميگويد که اگوستو پينو چي دکتاتور سابق چلي بعمر ۹۱ سالگي درگذشت.

جنرال پينو چي امروز از اثر اختلاطات يک حملۀ قلبي در شفاخانۀ نظامي در سنتياگو پايتخت چلي در گذشت.


پينو چي يک هفته قبل يک حملۀ قلبي را متحمل شد. داکتراو بروز دوشنبه گفت که حالش بهبود مييابد و به فزيوتراپي آغاز نموده است. با اينحال داکتران امروز گفتند که حالت وي دفعتاً روبه خرابي گذاشت و او را به بخش مراقبت جدي انتقال دادند.

جنرال پينوچي در جريان يک ناآرامي سال ۱۹۷۳ قدرت را بدست گرفت. با حمايت استخبارات مرکزي امريکا وي سلوادور اليندي رئيس جمهور منتخب سوسيالست را از قدرت بر انداخت.

پينوچي در جريان حکمروايي اش بين سالهاي ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ متهم به تخطي هاي بيشمار حقوق بشر گرديد که طي آن سه هزار نفر به دلايل سياسي کشته و اختطاف گرديدند.

XS
SM
MD
LG