لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان سري لانکا ميگويند در حملۀ نظامي اهالي کشته شدند.


شورشيان ببرهاي تامل سري لانکا ميگويند حملات هوائي تازۀ حکومت ۱۴ نفر را کشته ولي قواي نظامي اين موضوع را تکذيب ميکند که اهالي را هدف قرار داده است.

يک بيانيۀ امروزي شورشيان حاکيست که طيارات جت جنگي بر منار واقع در شمال غرب سري لانکا بم پرتاب کرده، منازل اهالي را تخريب کرد. بيانيه حاکيست که شش کودک در جملۀ مقتولين قرار دارند و ده ها تن از اهالي زخمي شده اند.

اما قواي نظامي اين موضوع را شديداً تکذيب ميکند که اهالي را هدف قرار داده است. يک سخنگوي قواي نظامي ميگويد يک حمله يک پايگاۀ بحري را در شهر منار هدف قرار داد و حملۀ ديگر بر يک موضع شورشيان در شرق صورت گرفت.

باوجود يک متارکۀ سال ۲۰۰۲، حشونت در سري لانکا بين حکومت و شورشياني که براي استقلال ميجنگند، ادامه دارد. سال گذشته در حدود سه هزار نفر بقتل رسيد.

از سال ۱۹۸۳ باينطرف در حدود ۶۷ هزار تن از اهالي، عساکر و شورشيان درين منازعه هلاک شده اند.

XS
SM
MD
LG