لینک های دسترسی

دپلومات ايالات متحده ميگويد پاکستان بجنگ عليۀ دهشت افگني متعهد است


يک مامور عاليرتبۀ وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويد کنترول سرحد بين افغانستان و پاکستان يک بخش عمدۀ جنگ با تندروان القاعده و طالب است.

ريچارد بوچر، معين امور جنوب آسيا و آسياي مرکزي وزارت خارجۀ ايالات متحده امروز در کابل بخبرنگاران گفت که پاکستان به جنگ عليۀ دهشت افگني متعهد بوده و يک متحد ايالات متحده ميباشد.

مقامات افغاني مکرراً پاکستان را بعدم اقدامات کافي در جهت متوقف ساختن تندروان از عبور از سرحد بسوي افغانستان متهم کرده اند. مقامات حکومت افغانستان همچنان مخالف پلان پاکستان جهت ماين گزاري و احداث کتاره و سيم خاردار در سرحد بين دو کشور هستند.

ريچارد بوچر نگفت که آيا ايالات متحده از پلان ماين گزاري طرفداري ميکند يانه.

جنگ هائي که تندروان مسؤل آن خوانده شده اند در جريان سال ۲۰۰۶ بطور چشم گيري در افغانستان تشديد گرديد. درين جنگ ها ۴۰۰۰ نفر کشته شده و تشنج بين کابل و اسلام آباد را افزايش داده است.

XS
SM
MD
LG