لینک های دسترسی

يک هيلي کوپتر نظامي ايالات متحده در عراق سقوط کرده  و همهء ۱۳ عمله  و سرنشين آن هلاک شده است.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد اين هيليکوپتر امروز شنبه در شمال شرق بغداد سرنگون شد. علت اين واقعه اعلام نشده است . مقامات امر تحقيق داده اند .


درساير جا ها ، شورشيان دست کم ۱۰تن بشمول يک صاحب منصب ارشد نظامي و يک عسکر امريکا را کشته اند .


مقامات عراقي امروز شنبه گفتند انفجار يک بم يک دگروال امريکائی را در شهر شمالي موصل عراق کشته است . و خشونت هادر عراق دست کم هشت نفر را که هفت تن آن در بغداد بوده هلاک شاخته است .

قواي نظامي ايالات متحده گفت انفجار بم کنار جاده يک عسکر امريکائي را در حالي بقتل رساند که واحد مربوطه او در کمک به جلوگيري از منازعات فرقوي در ساحه از محل عبور مي کرد .

XS
SM
MD
LG