لینک های دسترسی

سناتور هيلري  رادم کلنتن  رسماً  يک مبارزه  انتخاباتي را  شروع کرده است .سناتور کلنتن در اعلاميه اي در سايت کمپيوتري خود گفته است يک کميته را براي جستجوی امکانات کانديد شدن براي رياست جمهوري تعيين مي کند.

XS
SM
MD
LG