لینک های دسترسی

Breaking News

ايران از ملل متحد تقاضا کرده است که در برابر ايالات متحده بخاطر توقيف ايرانيان در عراق ، اقدام کند.


ايران شکايت نامه رسمي را عليه ايالات متحده بخاطر بازداشت اخير ۵ ايراني در عراق به « بان کيي موون » سرمنشي موسسه ملل متحد فرستاده است .

ايران در نامه خود حمله ۱۱ جنوري قواي ايالات متحده را بريک دفتر ايراني در شهر شمالي « اربيل »عراق بشدت محکوم کرده و آنرا «غير قانوني ، تخلف واضح از اصول اساسي حقوق بين الدول و ميثاق هاي مرتبه ديپلوماسي » خوانده است.

ايران خواستار رهائي فوري پنج مرد ايراني شده که مامورين تهران ميگويند دپپلوماتهائي اند که حين بازداشت شان مصروف فعاليت قانوني در عراق بودند .

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد پنج ايراني توقيف شده متهم به مسلح ساختن شورشيان عراقي بودند.

XS
SM
MD
LG