لینک های دسترسی

Breaking News

سينيورا جهت اشتراک به کنفرانس کمک لبنان در پاريس است.


فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان به پيشواز يک کنفرانس روز پنجشنبه روي کمک به اقتصاد آن کشور، به پاريس مواصلت کرده است.

آقاي سينيورا اميدوار است در حدود پنج مليارد دالر جمع آوري کند که بار قرضۀ بيش از ۴۰ مليارد دالري آن کشور را کاهش داده و مصارف خدمات فعلي حکومت را بپردازد.

انتظار ميرود بيش از ۳۰ کشور و نهاد کمک دهندۀ بين المللي در کنفرانس پاريس اشتراک کنند.

کميسيون اروپائي امروز تقريباً ۴۰۰ مليون دالر را بمنظور کمک در مساعي اصلاحات و احياي اقتصاد لبنان تعهد نمود. همچنان فرانسه ۶۵۰ مليون دالر قرضه را به لبنان وعده داد.

لبنان تقلا دارد تا از اثرات يک جنگ بين اسرائيل و مليشياي شيعۀ حزب ال کهله در ماه هاي جوليا و آگست سال ۲۰۰۶ رخ داد، بهبودي حاصل کند.

آقاي سينيورا يک روز بعد ازانکه مخالفين حکومت اعتصاب عمومي تحت رهبري حزب الله که کشور را فلج کرد، خاتمه دادند، بسوي پاريس پرواز کرد.

پوليس ميگويد در جريان اعتصاب روز سه شنبه سه نفر کشته و بيش از ۱۷۰ تن ديگر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG