لینک های دسترسی

Breaking News

دو بم در يک ساحۀ تجارتي در بغداد منفجر شدمقامات عراقي ميگويند که دو بم در يک ساحۀ تجارتي در بغداد منفجر شده، دست کم ۱۳ تن را هلاک و زياده از ۴۰ تن را زخمي ساخته است. پوليس ميگويد که ظاهراً حمله انسجام يافته بوده و در يک ساحۀ از پايتخت که در آن شيعيان بطور قطع در اکثريت قرار دارند، رخ داده است. مقامات ميگويند که اين بم ها در روي يک جادۀ مزدحم که در هر دو طرف آن مغازه ها و شرکت ها قرار دارد، يکي بعد ديگر، منفجر شد.

مقامات مي افزايند که در شرق بغداد نيز، افراد مسلح، ملبس به يونيفورم هاي کماندو هاي عراقي، ۸ تن را از يک مغازۀ فروش پرزه جات برقي در حومۀ شيعه نشينان اختطاف کرده اند. مامورين عراقي مي افزايند که حملات شورشيان در بخش هاي مسکوني شيعيان بغداد در هفته هاي اخير و قبل براينکه حملۀ مجوزۀ سرکوبي قواي امريکايي و عراقي بر شورشيان ازدياد يابد، انکشاف يافته است.

و در يک انکشاف ديگر مامورين نظامي عراق ميگويند حملات هوايي قواي ائتلاف در اوايل امروز شنبه، ۱۴ چريک را بقتل رساند و خانۀ مستحکم و مصئون يک جنگجويي سرشناس خارجي را در جنوب شهر باکوبه، تخريب نمود.

عساکر دو دهشت افگن مظنون را بازداشت نمودند.

XS
SM
MD
LG